• Projectondersteuning belparkeren
 • Uitvoeren parkeeronderzoek
 • Organiseren lustrumborrel
 • Opstellen communicatie-uitingen

 • Controleren en verbeteren analysetool
 • Verwerken en analyseren enquêtes
 • Opstellen beschrijvingen voor rapportage

 • Opstellen zogenaamde poet-lijst (parkeren op eigen terrein) voor betaald parkeergebied in Venlo
 • Ondersteunen bij diverse communicatie-activiteiten rondom Parkeerbelastingverordening 2018
 • Ondersteunen back office uitgeven parkeervergunningen
 • Vertalen parkeerbeleid 2019 naar operationele documenten zoals uitwerken processchema’s parkeerproducten en beschrijving maken van parkeerproducten
     

 • Secretariële ondersteuning voor, tijdens en na bijeenkomsten (4x per jaar)
 • Coördineren communicatie

 • Front office uitgeven parkeervergunningen
 • Organiseren en participeren bewonersbijeenkomsten digitaal parkeren
 • Klachtenafhandeling digitaal parkeren

 • Realiseren online vindbaarheid parkeergarage

 • Klanttevredenheidsonderzoek: opstellen vragenlijst en rapportage

 • Ordenen van activiteiten
 • Coördineren nieuwe website