Moonen Parkeeradvies

  • Ondersteunen bij project invoeren belparkeren gemeente Venlo
  • Opstellen communicatie-uiting rondom 20 jaar in het vak

Mr. Y Parking Guest

  • Controleren en opstellen formules Excel-bestand
  • Opstellen beschrijvingen voor rapportage

ParkingCoach

  • Realiseren online vindbaarheid parkeergarage

SPAD

  • Coördinerende rol voor, tijdens en na overlegbijeenkomsten (4 bijeenkomsten per jaar)
  • Coördinerende rol bij communicatie

Gemeente Venlo

  • Opstellen zogenaamde poet-lijst (parkeren op eigen terrein) voor betaald parkeergebied in Venlo
  • Ondersteunen bij diverse communicatie-activiteiten rondom Parkeerbelastingverordening 2018
  • Ondersteunen back office uitgeven parkeervergunningen